تکواندو

انتها مسابقات تکواندوی قهرمانی کشور بانوان در رده سنی جوانان و بزرگسالان

مسابقات قهرمانی کشور جوانان و بزرگسالان زنان سرانجام یافت و هوگوپوشان برتر هر وزن معین و معرفی شدند.

12 شهریور 1398

نگاهی به تاریخچه تیراندازی با کمان ایران در ادوار گذشته یونیورسیاد، سهم ایران از 4 حضور یک مدال بود

ملی پوشان تیراندازی با کمان ایران در چهار دوره حضور در رقابت های یونیورسیاد فقط پیروز به کسب یک مدال شده اند و امیدوارند در بازی های 2019 به میزبانی ناپل بتوانند یکبار دیگر همچون دوره گذشته به روی سکو بروند.

19 مرداد 1398